Szolgáltatásunk lefedettsége folyamatosan bővül! Jelenleg az alábbi településeken érhető el:
Badacsonytördemic,
Badacsonylábdihegy,
Badacsonyörs*,
Badacsonytomaj*,
Balatonakali,
Balatoncsicsó,
Balatonederics,
Balatonhenye,
Balatongyörök*,
Diszel,
Dörgicse*,
Gyulakeszi,
Hegymagas,
Hegyesd*,
Kapolcs,
Káptalantóti,
Kékkút,
Kisapáti,
Kővágóörs,
Köveskál,
Lesenceistvánd,
Lesencefalu,
Lesencetomaj,
Mencshely*,
Mindszentkálla,
Monoszló,
Nemesgulács,
Nemesvita*,
Öcs*,
Raposka,
Salföld,
Sáska,
Szentantalfa*,
Szentbékkálla,
Szigliget*,
Vigántpetend,
Tagyon*,
Taliándörögd,
Tapolca,
Zalahaláp (Kolónia is),
Zánka.

A lefedettség kiterjed a települések környezetében található övezetekre, hegyoldalakban fekvő ingatlanokra, hétvégi házakra is amennyiben a rálátás adott.
*: részleges lefedettséggel

Tájékoztatás!
Tájékoztatás a 2018.01.01-től érvényes ÁFA csökkentésre vonatkozólag.
Bővebb információért kattintson ide!

Letöltheti számláit, módosíthatja adatait és ellenőrizheti forgalmát ügyfélkapunkon keresztül. A belépéshez felhasználónevére és jelszavára lesz szükség, melyet a szerződés második oldalán talál meg.
Elérhetősége: ugyfelkapu.widenet.hu
Webes felületen keresztül is elérheti leveleit, valamint leveleket küldhet szolgáltatásunk segítségével. Postafiókjának beállításait is ezen felületen módosíthatja.
Belépésnél felhasználónévnek a teljes e-mail címet kell megadni!
Elérhetősége: webmail.widenet.hu
Amenyiben Önnek nincs routere, PPPoE kapcsolat használatával tud bejelentkezni a szolgáltatás igénybevételéhez.
Ennek beállításához ezen az oldalon talál segítséget.

A levelezés "levelező kliens" (pl.: Mozilla Thunderbird) használatával való igénybevételéhez az alábbi oldalon talál segítséget.
www.speedtest.net
A megjelenő weboldalon a BEGIN TEST-re kell kattintani!
A 2017. 10. 24-én hatályba lépő Általános Szerződési Feltételek.
Az ÁSZF-et az alábbi oldalon találja meg.
Az ÁSZF változásainak kivonatát az alábbi oldalon találja meg.

A 2017. 01. 01-én hatályba lépő Általános Szerződési Feltételek.
Az ÁSZF-et az alábbi oldalon találja meg.
Az ÁSZF változásainak kivonatát az alábbi oldalon találja meg.

FIGYELEM ÁSZF változás!
A 2018. 01. 01-én hatályba lépő Általános Szerződési Feltételek.
Az ÁSZF-et az alábbi oldalon találja meg.
Az ÁSZF változásainak kivonatát az alábbi oldalon találja meg.


Gyermekvédelmi szűrőprogram

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapcsolatok

Telefonos ügyfélszolgálat:

ügyfélszolgálat, H-P, 8:00-17:00-ig:

  • (06-30) 539 5555
  • (06-87) 777 777

Nyitva tartás: munkanapokon 08-17 óráig, ezen időszakon kívül üzenetrögzítő rögzíti a hívásokat.

Online elérhetőségek

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseit emailben is eljuttathatja munkatársainkhoz:

Személyes ügyfélszolgálat:

A Widenet Kft. ügyfélszolgálati irodát NEM ÜZEMELTET. Előzetes egyeztetés alapján viszont, munkatársaink teljes körű ügyintézéssel állnak az Ön rendelkezésére személyesen is.
Csak telefonon egyeztetett időpontban!
Cím: 8300 Tapolca Kazinczy tér 15/A fsz.

Levelezési címünk:

Levelezési cím: 8300 Kazinczy tér 15/A fsz.

Felügyeleti szerveink:

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogviták elbírálására jogosult szervek.
Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Előfizető jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

  • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75., telefon: +36-1-457-7100, fax: +36-1-356-5520, e-mail: info@nhh.hu, honlap: www.nhh.hu, amely honlapon az ügyfélszolgálati irodák címe és elérhetősége ugyancsak megtalálható)
  • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság (9401 Sopron, Kossuth L. u. 26. Telefon: (99) 518-500, Telefax: (99) 518-518)
  • Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjének Hivatala (levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75., telefon: +36-1-457-7141, fax: +36-1-457-7105, e-mail: hfjk@nhh.hu)
  • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelőségei
  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (cím: 1088 Budapest, József krt. 6., telefon: +36-1-459-4800, honlap: www.fvf.hu, amely honlapon a területi felügyelőségek és kirendeltségek címe és elérhetősége ugyancsak megtalálható)
  • Gazdasági Versenyhivatal (cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5., levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036, telefon: +36-1-472-8851, fax: +36-1-472-8905, e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu, honlap: www.gvh.hu)
  • Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777., telefon: +36-1-489-9100, fax: +36-1-489-9102)
  • Területileg illetékes gazdasági kamarák mellett működő Békéltető Testületek

Panaszkezelés feltételei

Panasz bejelentés, intézés:
Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatosan felmerült észrevételeivel, panaszával a szolgáltatót a meghírdetett elérhetőségeken telefonon és írásban is keresheti. Szolgáltató és ügyfél a szerződésnek megfelelően megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni. Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, a szolgáltatói szerződésből eredő vitájuk ügyében a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, vagy Hírközlési Hivatalhoz, a Gazdasági Versenyhivatalhoz, a Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testülethez illetve a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. Ha az előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes hírközlési felügyelettől kérheti, hogy nyilatkozzék a szolgáltató által végzett hiba-megállapítás és hibajavítás megfelelőségéről. A szolgáltató mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező illetékes városi bíróság jogosult eljárni a szolgáltatói jogviszonyból eredő jogvitákban.

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták rendezésének módja
Ha az Előfizető nincsen megelégedve a szolgáltatás minőségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független műszaki szakértőket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független műszaki szakértői vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzőkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni. A Szakértő költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak.

A panaszok megtételének, kivizsgálásának feltételeiről valamint a vizsgálat eredményéről való értesítés módjáról a jelen honlapon közzétett Általános szerződési feltételek 7.3 pontja rendelkezik.

Az Előfizetők Bejelentéseiket, Panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítőn, illetve telefaxon tett bejelentés útján. Az Előfizető által előterjesztett bejelentést, illetőleg Panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevő Előfizetőket, Igénylőket, stb., a Szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati időben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja. A Szolgáltató a nyilvántartásba vett Bejelentést, illetőleg a Panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a bejelentés módjának megfelelő módon a jogszabályi előírások betartásával az Előfizetőt értesíti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető Panaszát elutasítja, Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban arról tájékoztatni, hogy Panaszával- annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendő díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást.

Főoldal | Szolgáltatások | Érdeklődőlap | GYIK | Kapcsolat
Copyright © 2005 widenet.hu info@widenet.hu Minden jog fenntartva